2012 – Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston

1. místo kategorie demonstrované práce za dílo Lastura

Čestné uznání za soubor vystavených prací

Účast na kovářském bienále v Ybbsitz- Rakousko ( Ferracullum)